Zonnepanelen op het dak installeren zal je niet alleen een hoop geld besparen op de energierekening, maar is ook nog eens goed voor het milieu. Zonne-energie is duurzame, groene energie en biedt vele voordelen voor onze planeet. Hieronder lees je de vijf grootste voordelen van overstappen op zonne-energie:

1. Minder waterverbruik

Traditionele elektriciteit verbruikt jaarlijks duizenden liters water voor het afkoelen van generatoren en de productie, raffinatie en transport van brandstof. Bij het produceren van zonne-energie wordt echter helemaal geen water verbruikt. Bij het opwekken van stroom met zonne-energie is alleen een beetje regenwater nodig om de oppervlakten van de panelen op natuurlijke wijze schoon te houden.

2. Minder luchtvervuiling

Luchtvervuiling door het genereren van stroom met fossiele brandstoffen is zeer schadelijk voor onze gezondheid. Bij het opwekken van traditionele stroom komen er kooldioxide en methaangas vrij, welke in verband gebracht zijn met luchtwegaandoeningen, longontsteking, hoofdpijn, angststoornissen, hartproblemen en kanker. Bij het opwekken van stroom door middel van zonnepanelen komen er helemaal geen schadelijke stoffen vrij in de lucht. En allen overige gassen kunnen worden gefilterd met een centrale afzuig unit.

3. Minder klimaatverandering

Het genereren van traditionele stroom laat giftige gassen vrijkomen in de atmosfeer. Om deze reden draagt traditionele stroom niet alleen bij aan luchtvervuiling, maar ook aan een versterking van het broeikaseffect. Het broeikaseffect is een natuurlijk proces waarbij het aardoppervlak wordt opgewarmd tot een leefbare temperatuur. Menselijke activiteiten welke luchtvervuiling veroorzaken doen de broeikasgassen echter zo extreem toenemen dat de aarde sneller opwarmt dan ooit tevoren. Hierdoor wordt het klimaat zo verstoord dat er catastrofale weersveranderingen optreden. Denk bijvoorbeeld aan overstromingen, cyclonen en extreme hitte of droogte. Bij het opwekken van zonne-energie komen helemaal geen broeikasgassen vrij, terwijl deze energie gemakkelijk in onze energiebehoefte kan voorzien. Het is een schone vorm van energie die geen effect heeft op het klimaat.

Fossiele brandstoffen raken op

Als we al het zonlicht dat op onze planeet schijnt gedurende één uur zouden kunnen omzetten in stroom, zouden we de hele planeet een jaar van energie kunnen voorzien. Productie van zonne-energie is gratis en het raakt niet op. Fossiele brandstoffen, welke worden gebruikt voor het opwekken van traditionele stroom, raakt echter wel op. Om deze reden is het noodzakelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Door te investeren in schone energie, werken we aan een stabiele toekomst waarin we kunnen blijven voorzien in onze energiebehoefte.